Yang Dapat Mensucikan

Yang dapat mensucikan

Jika Negeri Mekkah mampu mensucikan seseorang, tiada binasa Abu Jahal dalam kekafiran.

Jika nasab mampu mensucikan seseorang, takkan kecewa Nabi harapkan iman pamannya Abu Thalib.

Jika harta mampu mensucikan seseorang, takkan ditenggelamkan Qarun dalam perut bumi.

Jika Jabatan dapat mensucikan seseorang, takkan dikaramkan Firaun dalam Laut Merah.

Hanya Amal sholeh dan ikhlas yang dapat mensucikan seseorang dan menyelamatkannya.

——————–
Perjalanan Madinah-Mekah, 27/4/1437 – 06/02/2016

Abu Fairuz