Sudah Terbeli

Alhamdulillah bus sudah terbeli, terima kasih kepada semua muhsinin yang telah turut andil dalam mewujudkanbus untuk Markaz Urwatul Wutsqa di Mukalla, Hadramaut – Yaman.

Insyaallah bus akan dimanfaatkan untuk dakwah para masyayikh dan para pelajar. Di bawah ini gambar bus dan surat kepemilikan bus.

14 Rabiul Akhir 1444/9 Nov 2022