Gara-gara Pinjol (Pinjaman Online)

Gara-gara pinjol orang mati bunuh diri…
Gara-gara pinjol hidup tak tenang bak mati suri…
Gara-gara pinjol tak ada lagi yang namanya harga diri…
Bila telat bayar, bunganya gila membumbung tinggi…
Seketika semua kontak orang terdekat pengambil pinjol dihubungi..
Orang terdekat dipermalukan dan diintimidasi..

Gara-gara pinjol hilang hidup tak nikmat dan tidur malam tak nyenyak lagi…
Selalu dihantui hutang dan debt collector yang sadis tak berhati nurani..
Kerja berat banting tulang jadi budak untuk dapat melunasi..

Gara-gara pinjol anak istri tak diperhatikan lagi…
Pelaku mudah marah-marah, gampang naik darah dan cepat emosi..
Orang tua nangis, kesal, dada sesak lihat tingkah anak yang tak tau diri..

Pinjol terjadi sebab orang tak tau diri..
Gaji kecil, keinginan selangit, semua mau dibeli..
Gaji sebulan habis dihisap sehari…
Kesian-kesian kata Upin dan Ipin di tivi..

Semua yang terlibat pinjol perindu neraka..
Dikira hidup kekal di dunia..
Tak perduli agama dan murka Tuhan pencipta..
Pinjol itu riba memusnahkan harta..
Mencabut berkah mendatangkan petaka..
Dosa terkceil riba bagaikan anak zinahi ibunya..
Duhai manusia, tak takutkah kalian azab yang akan menimpa? ..
Lihat Kaum Tsamud yang telah punah binasa..
Dihancur leburkan karena khianat berjual beli dan berdusta..

Tobat kawan sebelum terlambat..
Sebab ajal selalu mengiring dan dekat..
Jangan bodoh serta nekat..
Azab Tuhan sangatlah dahsyat..

Batam, 11 Zulhijjah 1444/ 30 Juni 2023

Abu Fairuz Ahmad Ridwan My