Terbaru

Kematian

Kematian adalah suatu keniscayaan, tidak dengan covid dengan sebab yang lain, orang kan mati,…
Senja

Senja kan selalu datang dengan pesona keindahan untuk mengingatkan anak adam agar senantiasa berfikir…